OKULLARIMIZ

FEN LİSESİ

   Fen Lisesinin kuruluş amacı öğrencinin uzamsal zekasını kullanmasını ve mekanik bağlamsal yetisini geliştirmesine katkıda bulunmaktır. Araştırma ve saha çalışması için uygun koşullar planlanarak birimi açma kararı alınır. Öğretmen alımı daha çok araştırma ve proje derinliği olan bireylerden yapılır.

 

 • 9. ve 10. sınıfta bilgi altyapısı kazanma, kişisel gelişim yetileri esaslı bir program uygulanır. Sanatsal, bilimsel içerikli araştırmaya dönük bir takvim uygulaması yapılır.
 • Sene sonuna kadar belirlenen periyotlarda düzenli olarak deneme sınavı uygulanır.
 • 11. ve 12. sınıfların programları sınav ağırlıklı oluşturulur. 11. sınıflara; 11. sınıf ve TYT oranlı olarak program içeriği yapılır.
 • Ders içeriklerinin en az %40’ı analitik düşünme becerisi geliştirme üzerine kurgulanır.
 
 

Hazırlık Sınıfı Bulunan (İngilizce) Anadolu Lisesi

    Lise eğitimi, hayata atılmadan önce elde edilmesi gereken kazanımların yüklenildiği sistematik dönemdir. Mesleki kariyer, kendini keşfetme, sosyal konumlanma, yaşamsal literatür oluşturma bu dönemde somutlaşmaya başlar. Bu süreçte;

 • İngilizce hazırlık sınıfı uygulaması yapılır. Hazırlık okuyacak öğrencilerin dil altyapılarının olması önemlidir. Eğitim öğretim döneminin başladığı eylül ayının sonunda hazırlık sınıfından normal liseye geçiş yapılabilir. Kurum iki haftalık değerlendirme sonunda öğrencinin hazırlık okuyup okumayacağına dair bir kanaat bildirebilir. 20 saatten az olmamak üzere İngilizce dersi, Almanca, Edebiyat ve Matematik dersleri de program dahilindedir.
 • 9. ve 10. sınıfta bilgi altyapısı kazanma, kişisel gelişim yetileri esaslı bir program uygulanır. Sanatsal, sportif, kültürel içerikli bir takvim uygulaması yapılır.
 • Sene sonuna kadar belirlenen periyotlarda düzenli olarak deneme sınavı uygulanır.
 • 11. ve 12. sınıfların programları sınav ağırlıklı oluşturulur. 11. sınıflara; 11. sınıf ve TYT oranlı olarak program içeriği yapılır.
 

Ortaokul

    Eğitim sistemimiz; altyapı kazanma ve öğrenme yetisini geliştirme üzerine kuruludur.


 • 5. 6. 7. ve 8. sınıflarda sene sonuna kadar belirlenen periyotlarda düzenli olarak deneme sınavı uygulanır.
 • 5. sınıf eğitim sistemi oryantasyonu bilişsel ve davranışsal ağırlıklı bir içerikle oluşturulur.
 • 5. ve 6. sınıf kazanımları; sosyal beceri, kendini keşfetme algısal derinlik geliştirme üzerine kurgulanır.
 • 7. ve 8. sınıf programı sınav ağırlıklı olarak planlanır. Sınav hazırlığı yapılırken öğrenci sınavın hükmedeni ve uzmanı olarak tanımlanır. Sistem; anlamlı öğrenme, deneyim kazanma, gözlem ve profesyonel olma yapıları kazandırmak amacıyla oluşturulur.
 • Sınıf ayarlamasında asansör sistemi uygulanmaz. 5. 6. 7. sınıfta uyum ve motivasyon dengesi gözetilerek sınıflar oluşturulur. 8. sınıfta akademik seviyeye uygun belirleme yapılır. Kasım ve ocak aylarında genel sınıf değişikliği yapılır. Sınıf değişikliğinde öğretmen kanaati %40 akademik başarı %40 genel davranışsal uyum %20 temel kriter olarak belirlenir. Farklı durumlarda (uyumsuzluk, çatışma ödüllendirme vb.) ise rehberlik servisi ve derse giren öğretmenler özel bir kurul oluşturarak değişiklik yapabilir.
 • Her dönemin sonunda bütün gruplara komite sınavları yapılır. Komite sınavında, akademik düzey, bilişsel değişim, davranışsal durum, kendini ifade edebilme becerisi, duygu durum kontrol yetisi ölçmesi yapılır. Komite masaları İngilizce, Türkçe-Sosyal, Rehberlik, Matematik ve Fen Bilimleri olarak kurgulanır.